travis-leery--joylpg93om-unsplash.jpeg
rt_logo_w-(1)
rt_logo_w-(1)

facebook
instagram

Sledi nam

Od 14. do 22. oktobra - čezmejni festival transformativnih ekonomij, med Gorico in Novo Gorico!

 E-naslov             rethinkablefestival@gmail.com

Izvedeno s podporo

download
logo-regione-friuli

Izvedeno s podporo

Petek, 21. oktobra 2022

SKUPNA LASTNINA KOT PRILOŽNOST

ZA PRIHODNOST

(v spomin na profesorja Paola Grosija)

                                    16.00 -18.30 |         X Center, Delpinova Ulica 20, 5000 Nova Gorica​ 

Institucija skupne lastnine je del široke in zapletene teme skupne dobrine. Po Ostromovi (1990) se nanaša na sklop pravic, namenjenih upravljanju uporabe skupnih virov, ki so v lasti in na razpolago skupin uporabnikov, kot so združenja uporabnikov in institucije skupnosti. Skupna lastnina je drugačen način lastništva od znanih alternativnih oblik, tj. zasebne in javne lastnine. Skupne lastninske pravice so lahko vezane na različne dobrine (pašnike, gozdove, namakalne sisteme itd.), ki so jih skupine po skupine po celem svetu uporabljale in jih še vedno kolektivno uporabljajo na podlagi skupnih pravil.


Evropa ima dolgo tradicijo skupnega lastništva. Čeprav je skupna lastnina v zadnjih stoletjih soočila s številnimi izzivi, se številni naravni viri ali viri ustvarjeni od človeka, še vedno upravljajo skupno in so še vedno bistveni za blaginjo ljudi in drugih živih bitij. Še vedno ohranjajo nekaj svojega tradicionalnega pomena, opredeljene pa so bile tudi nove pomembne rabe, na primer zagotavljanje okoljskih in rekreacijskih storitev. Sposobnost lokalnih skupnosti, za samoorganizacijo in samooblikovanje pravil za uporabo lokalnih virov, je ključni element paradigme trajnostnega lokalnega razvoja.


Namen v sklopu okrogle mize je vključiti raziskovalce, kolektivne akterje in pravne strokovnjake zstrokovnjake dveh sosednjih zemlj (italijanska in slovenska), za kateri so značilni različni zgodovinski dogodki in pravno-institucionalna stališča. Cilj je opredeliti trenutne izzive in potencialne gonilne sile teh starodavnih oblik lastnine ter njihov morebitni zgled za nove oblike demokratičnega in trajnostnega upravljanja zemljišč.


Okrogla miza z:

Nevenka Bogataj - avtorica knjige Slovenske srenje kot izročilo in priložnost, ki jo je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano leta 2021.

Andrej Hafner - pravnik, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (slovenski pravni okvir)

 

Luca Nazzi  - Alleanza friulana Domini collettivi (italijanski pravni okvir)

 

Damijan Pobega - predsednik združenja kmetijskih skupnosti

 

Paola Fabello - delegatka Frakcijskega odbora San Marco za upravljanje civilne lastnine

 

Michele Kovatsch - predsednica konzorcija "Nachbarschaft Pontafel" - Pontebba

 

Vodita in moderirata: Nadia Carestiato (Univerza v Vidmu) in Mateja Šmid Hribar (ZRC SAZU)

Create Website with flazio.com | Free and Easy Website Builder